הפניות לסרטונים של מדריך האנטומיה של דן פיטנס

מושגי ייחוס – יחסית לעמידה אנטומית, עמ' 9

פלייליסט תנועות חשובות של מפרקי הגוף, עמ' 10

לחץ על התמונה למעבר לפלייליסט:

סוגי התכווצות שרירים, עמ' 15

פלייליסט מערכת השלד, עמ' 17

לחץ על התמונה למעבר לפלייליסט:

פלייליסט השרירים ופעולותיהם, עמ' 42

לחץ על התמונה למעבר לפלייליסט: